Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

 

       I.            Szolgáltatás leírása, részvételi feltételek

 

1. A Bv. Holding Kft. (a továbbiakban: Társaság) a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek hivatásos állománya központi ruházati ellátását végrehajtó szervként egyenruházati boltot (a továbbiakban: Egyenruházati bolt), valamint a ruházati ellátás érdekében www.bvhwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető online szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) működtet, amely Szolgáltatás leírását és igénybevételének feltételeit a jelen ÁSZF tartalmazza.

 

2. A weboldalon a Társaság bemutatja azokat a termékeket (a továbbiakban: termékek), amelyek tekintetében a Belügyminisztérium irányítása alatt álló rendvédelmi szervek, valamint azok igényjogosult hivatásos állománya megrendelést adhat le.

 

3.  Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, s lényeges tulajdonságokat a termék adatlapja tartalmazza.

 

4. Szolgáltatást csak azon, a Belügyminisztérium irányítása alatt álló rendvédelmi szervek, valamint azok igényjogosult hivatásos állományába tartozók vehetik igénybe, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, illetve megfelelően regisztráltak a weboldalon (a továbbiakban: Felhasználó).

 

    II.            ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

 

1. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 

2. A weboldal használatára, valamint a Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

3. A Társaság jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani a Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor az a weboldalon közzétételre kerül.

 

4.                  A módosított ÁSZF-et a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb megrendelés leadásával fogadja el. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Társaság e-mail útján értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

 

 III.            Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése

 

1. A weboldalon regisztrálni csak a Belügyminisztérium irányítása alatt álló rendvédelmi szervek által használt e-mail címekről lehetséges.

 

2. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni, ha az adataiban változás következik be, köteles azonnal értesítést küldeni erről e-mail-ben vagy a Társaság levelezési címére küldött postai küldemény útján.

 

3. A Felhasználó e-mail-ben vagy a Társaság levelezési címére küldött postai küldemény útján kérheti regisztrációja törlését is vagy a weboldalon keresztül saját maga is törölheti regisztrációját.  

 

4. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Társaság nem vállal felelősséget.

 

5. A Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt felhasználói fiókot) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-ben foglaltakat.

 

6. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

 

 IV.            A megrendelés, annak visszaigazolása, szállítás, fizetés

 

1. A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a megrendelés elküldésére. A megrendelés elküldésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az fizetési kötelezettséget von maga után.

 

2. A weboldalon feltüntetett árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Társaság az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már létrejött szerződésekre. Nyilvánvalóan hibás ár (pl. 0 Ft-os ár) feltüntetése esetén a Társaság felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

3. A Társaság a megrendelés elküldését követő 1 munkanapon belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, vételárát, valamint a szállítási költség összegét. Amennyiben a jelen pontban meghatározott határidőn belül a megrendelés visszaigazolására a Társaság részéről nem kerül sor, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

4. A megrendelés visszaigazolását követően annak feldolgozása és összekészítése a leadott megrendelést követő munkanapon megkezdődik.

 

5. A megrendelt, készleten lévő termékek szállításra történő átadására vagy személyes átvételére a megrendelés visszaigazolásától számított 2-5 munkanapon belül kerül sor, amelyről a Társaság minden esetben e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A készleten nem lévő termékek esetében erről a tényről a visszaigazolásban a Társaság tájékoztatja a Felhasználót a várható szállítási idő megjelölésével együtt.

 

6. A megrendelést a Felhasználó személyesen, a Társasággal történt egyeztetést követően az Egyenruházati boltban veheti át, a nyitvatartási időn belül. Az Egyenruházati bolt elérhetőségeit az ÁSZF XIV.8. pontja tartalmazza. A személyes átvétel díjtalan.

 

7. Személyes átvétel esetén a termékek ellenértéke készpénzzel vagy bankkártyával fizethető, házhozszállítása esetén a termékek ellenértéke, valamint a szállítási díj utánvétes fizetéssel a kiszállításkor készpénzzel vagy bankkártyával egyenlíthető ki.

 

8. A leadott, házhozszállítással teljesíteni kért megrendeléseket a GLS futárszolgálat kézbesíti a csomag feladását követő egy munkanapon belül. Az érkezés pontos dátumáról futárszolgálat e-mail útján értesíti a Felhasználót.

 

9. Egy csomag maximális súlya 40 kg, amelyre tekintettel az ezt meghaladó súlyú megrendelés esetén a kézbesítés több csomagban történik, azonban a csomagszám növekedésével ismételt szállítási díj nem kerül felszámításra.

 

10. A szállítási díjak 2021. április 1. napjától kezdődően azzal, hogy a feltüntetett árak nettó árak, amelyeket 27 %-os ÁFA terhel:

 

 

Tömeg 1 csomag/cím
0-1 kg 876 Ft
1-2 kg 929 Ft
2-3 kg 1063 Ft
3-5 kg 1094 Ft
5-10 kg 1312 Ft
15-20 kg 1465 Ft
20-25 kg 1534 Ft
25-30 kg 1678 Ft
30-40 kg 2171 Ft
   

 

Utánvét

0-10000 Ft 258 Ft
10001-20000 Ft 316 Ft
20001-50000 Ft 377 Ft
50001-100000 Ft 481 Ft
100001-150000 Ft 1088 Ft
150001-499999 Ft A beszedett érték 1%

 

Egyéb díjak

Rugalmas kézbesítés (GLS 
FlexDeliveryService) email+SMS
66 Ft

 

 

 

 

    V.            Biztonság

 

1. A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához, amelyet köteles titokban tartani és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki.

 

2. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért.

 

3. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Társaság jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát.

 

4. A Társaság nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

 

 VI.            Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

 

1.  A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Társaság, akit megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

 

2. A Felhasználó a weboldal látogatása alatt köteles betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatja sem a Társaság, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a weboldal egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a weboldal használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a weboldal tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Társaság jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a weboldal biztonságát;
 • nem használhatja a weboldalat kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a weboldalra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a weboldalra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

 

3. A weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását.

A weboldal látogatásával és egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Társaság hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, melyeknek törlését Felhasználó bármikor kérheti. A weboldalon a látogatás rögzítése végett a Felhasználó számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a Felhasználó személyesen azonosítható lenne.        

 

VII.            A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

 

1. A jelen ÁSZF VI. pontjában foglaltakon túl tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Jogosulatlan igénybevételnek minősülnek különösen az alábbiak:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, a Társaság, vagy a Bv. Holding elismert vállalatcsoport valamely tagjának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • a weboldalhoz kapcsolódó hálózatok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

 

2. A Társaság jogosult az ártalmas tartalmakat a weboldalról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a Társaság kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Társaságnak vagy a Bv. Holding elismert vállalatcsoport valamely tagjának okoztak, illetve amelynek megtérítését a Társaságtól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Kárnak minősül továbbá az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt, a Társaság vonatkozásában kiszabott bírság is.

 

VIII.            A Szolgáltatás elérhetősége

 

1. A Társaság a Szolgáltatást a Belügyminisztérium irányítása alatt álló rendvédelmi szervek, valamint azok igényjogosult hivatásos állományába tartozók részére nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve a Társaság nem garantálja a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás teljes mértékben mindenkor elérhető és hibamentes lesz. Műszaki hiba esetén a Felhasználó a hibát e-mail útján jelentheti be.

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a műszaki hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

 

2. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó weboldalhoz történő hozzáférését korlátozza mindaddig, amíg az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, a weboldal fejlesztéséhez, vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

 

3. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

 

4. Megfelelő – e-mail útján történő – tájékoztatást követően a Társaság bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását – akár részlegesen is – megszüntetni azzal, hogy a már leadott megrendelések teljesítésre kerülnek.

 

 IX.            Személyes adatok védelme

 

Az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a weboldalon elérhető Adatkezelési szabályzat tartalmazza.

 

    X.            Szerződés

 

1. A Szolgáltatás igénybevétele során a Korm. rendelet 4. § 10. pontja szerinti, távollévők között kötött szerződés jön létre.

 

2. A Társaság és a Felhasználó között abban az esetben jön létre szerződés a termékek adásvételére vonatkozóan, ha a Felhasználó a weboldalon keresztül a megrendelést elküldi, s azt a Társaság - a Korm. rendelet 18. §-a szerint - visszaigazolja. A létrejött szerződés a Felek szerződésszerű teljesítéséig vagy megszüntetéséig tart.    

 

3. A létrejövő szerződést a Társaság által megküldött visszaigazolás igazolja, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Társaság nem iktatja.

 

 XI.            Szerződéstől való elállás

 

1. A Felhasználót a Korm. rendelet 20. §-a alapján megilleti a szerződéstől történő indoklás nélküli elállás joga, amelyet

·         a terméknek,

·         több termék adásvétele esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

·         több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

Ha a szerződés megkötésére a Felhasználó tett ajánlatot, a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

2. Amennyiben a Felhasználó elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy e-mail útján) a Társaság részére az alábbi elérhetőségre: 1064 Budapest Rózsa utca 75-79.

 

3. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Társaság részére. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a XII. pont szerinti jogát a jelen rendelkezésekkel összhangban gyakorolta.

 

4. A Felhasználó elállása esetén a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként teljesített teljes összeget.

A Társaság a visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Társaság mindaddig visszatarthatja, amíg az elállási joggal érintett terméket a Felhasználó a részére visszajuttatja vagy nem igazolja annak visszaküldését azzal, hogy a kettő közül a korábbi időpontot köteles figyelembe venni.

Mindez nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján megilletnek.

 

5. A Felhasználó köteles a szerződés alapján átvett, s elállási joggal érintett terméket haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül a XIV.8. pont szerinti címre visszaküldeni vagy ott átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

6. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Felhasználót terheli. A Felhasználó a jelen XI. pont szerinti elállási jog gyakorlása során nem viseli a Korm. rendelet 27. §-ában felsorolt költségeket.

 

7. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

8. A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó nem gyakorolhatja az indoklás nélküli elállási jogát többek között:

·         olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

·         olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

XII.            Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

A Társaságot terhelő kellékszavatossági, termékszavatossági, valamint jótállási kötelezettség részletes szabályait a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

 

XIII.            Reklamációk, panaszkezelés,

 

1. A weboldallal, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos panasz megtehető írásban a XIV.7. és 9. pontban meghatározott elérhetőségeken.

 

2. A Társaság a panaszt annak beérkezését követően, 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság köteles indokolni.

 

3. Jogvita esetén a Felhasználó fordulhat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott bírósághoz, valamint fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testület eljárását kezdeményezni.

 

4. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: bekeltet.bkik.hu

 

XIV.            Vegyes rendelkezések

 

1. A weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően.

 

2. Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak.

 

3. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak. Amennyiben az ÁSZF vagy a weboldal tartalmainak magyar és angol nyelvű változata között eltérés tapasztalható, a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

4. Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.   

 

5. Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Társaság nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak részéről.

 

6. A Társaság tekintetében nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

7. A Társaság adatai:

 

Név:                                        Bv. Holding Kft.

Székhely:                                1108 Budapest, Venyige utca 1-3.

Cégjegyzékszám:                    01-09-200937

Adószám:                               25120064-2-51

Telefon:                                  +36-1/301-8461

E-mail:                                    bvholdingkft@bvholdingkft.hu

 

8. Az Egyenruházati bolt elérhetősége:

 

Cím:                                        1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.

Telefon:                                  +36-30/628-1609

E-mail:                                    hold-bolt@bv.gov.hu

Nyitvatartás:                           H-SZ: 8.00-15:00, CS: 8:00-18:00, P: 8:00-12:00, SZ-V: Zárva.

 

9. A weboldal, valamint az ügyfélszolgálat elérhetősége

 

Weboldal:                               www.bvhwebshop.hu

Ügyfélszolgálat e-mail:          hold-bolt@bv.gov.hu

Ügyfélszolgálat levélcím:       1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.

 

10. Jelen ÁSZF a közzététel napján lép hatályba.